ARAÇ DEĞER KAYBI

Kaza sonrası araçta oluşan araç değer kaybı nedir? Neyi Kapsar?

Araç değer kaybı, kaza nedeniyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kazaya uğrayan araçlarda maddi hasar oluşması durumunda otomobilin mekanik aksamında değişiklik olabilir. Mekanik akşamın değişmesi, parça değişimi gibi olaylar aracın orijinalliğini bozmaktadır. Bu parça değişikliği ya da tamiratlar araçların ikinci el piyasa değerinin düşmesine neden olur. İşte aracın kazaya uğramadan önceki piyasa değeri ile kazaya uğradıktan sonraki piyasa değeri arasındaki değer farkı araç sahibinin zararıdır ve değer kaybı olarak adlandırılır. Değer kaybı Yargıtay'a göre de araç sahibinin gerçek zarar kalemleri arasında yer alır. Araçların kazaya uğramaları sonucu varsa bu durum sigorta şirketlerine bildirilebilir ve dolayısıyla bu durum TRAMER adı verilen Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’ne de işlenir bu durumda da kazalı ve hasarlı bir aracın piyasa değerinde farklılık oluşur ve bu durum araçlarda değer kaybı olarak adlandırılır.

Aracımda oluşan araç değer kaybını nasıl tespit edebilirim?

Araç değer kaybı, araç sahibinin aracının kazadan önceki değeriyle kazadan sonraki değeri arasındaki farktır. Bu tespit, araç sahibi tarafından piyasa araştırması yapılarak tespit edilebilirse de elbette bu konuda bir eksper ya da bilirkişiden fikir veya rapor almak daha faydalı olmaktadır. Kişi eğer aracında oluşan değer kaybını, buna kusuruyla sebebiyet veren karşı yanın sigorta şirketinden talep edecek olursa bir trafik sigorta eksperinden önceden rapor alarak talebini belirleyebilir. Eksper yahut bilirkişi; aracın yaşı, aracın ne kadar kullanılmış olduğu, hasar özellikleri, aracın onarıldığı koşullar, aracın daha önce hasara uğrayıp uğramadığı ve piyasa değeri ve varsa başka kriterleri de göz önüne alarak bir değer kaybı raporu düzenleyecektir.

Araçta oluşan araç değer kaybını talep etmenin koşulları nelerdir?

Kişilerin araçlarında oluşan değer kaybını talep edebilmelerinin bazı koşulları vardır. ilk olarak araçta değer kaybı oluşmasına neden olan trafik kazasında karşı yan kusurlu olmalıdır, yani kişi kendi kusuruyla aracında oluşan değer kaybını diğer yandan talep edemez. Kusur oranında değer kaybı talep edilir. Değer kaybı talebi iki yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Araç sahibi aracının kazaya uğradığını ve değer kaybına uğradığını öğrendiği andan itibaren iki yıl ve her halükarda da kazadan itibaren on yıl sonrasında alacak zaman aşımına uğrar. Araçta elbette tespit edilebilen maddi bir kayıp oluşmalıdır. Hukuki bir yola başvurmadan önce karşı yan araç sahibini, sürücüsü farklı olması durumunda sürücüyü ve karşı yanın  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında karşı yanın sigorta şirketini bu taleple ilgili temerrüde düşürmek gerekmektedir.

Eğer değer kaybı karşı yanın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan şirketten talep edilecekse bu durumda karşı yanın kaza anında mevcut ve geçerli bir zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi bulunmalıdır ve sigorta şirketinin teminat tutarı bu değer kaybını karşılayabilmelidir.

Aracımda oluşan, araç değer kaybını kimden talep edilebilirim?

Değer kaybı, kaza sonrası oluşacağından kazaya neden olan aracın ruhsat sahibinden, eğer kaza anında sürücü ruhsat sahibinden farklı ise sürücüden ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası’nı yapan sigorta şirketinden talep edilebilir.

Trafik Kazalarında Kusurlu Tarafın Belirlenmesi

İstatistiklere göre Türkiye’de saat başı ortalama 46 trafik kazası gerçekleşmektedir. Gerçekleşen kazalarda kusur tespiti, kazazedelerin doldurduğu kaza tutanakları ve kaza fotoğrafları nazara alınarak yapılır. 

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı, maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araç sürücülerinin anlaşmalı olarak aralarında düzenledikleri tutanaktır.
Kaza tespit tutanağı uygulaması 2008 senesinden beri uygulanır ve yalnızca maddi hasarlı kazalar için geçerlidir.