TİCARİ GELİR KAYBI NEDİR ?

Ticari Gelir Kaybı Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Ticari kazanç kaybı tazminatı davası açmadan önce karşı taraf ile anlaşmak sağlamak en sağlıklı yoldur. Anlaşma sağlanamaz ise; kaza tespit tutanağı, araçta oluşan hasarı gösteren hasar tespit raporu ve aracın kullanılmadığı süre zarfınca oluşan ticari kazanç kaybının bilirkişi  raporu ile belirlenmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.

Kazada alınan hasar ile ilgili yeterli bir belge ortaya sunulamıyor ise bu gibi durumlarda Borçlar Kanununun 50. Maddesine göre uygun bir tutar belirlenir ve kaza sonucu ticari kazanç kaybı yaşayan tarafın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanır. Ticari kazanç kaybı için dava açma zaman aşımı süresi 2 sene ile sınırlıdır. Eğer bu süre içerisinde dava açılmaz ise zaman aşımına uğrar. 

Hasarlı Araç Satışı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Araçta yaşanan bir hasar sonucunda, ekspertiz analizi sonrası onarım masraflarının, araç piyasa değerine ulaşması, geçmesi vb. durumlarında araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Hasarlı aracın onarım ücreti, araç piyasa değerinin genellikle %70’ine yaklaşırsa, o aracın onarımından sonra trafiğe çıkması ekonomik ve can güvenliği açısından zararlıdır.

Aracın kaskosu varsa ve hasar sonrası eksper raporu ile onarım göremeyecek durumda olduğu tespit edilirse sigorta poliçesinde belirlenen kasko bedelini geçmeyecek şekilde, aracın o andaki piyasa değeri aracın sahibine ödenir. Fakat poliçeden belirlenen kasko bedeli aracın piyasa değerinden düşük ise daha düşük miktarda ödeme yapılır.

Kaza Yapmış Araç Alınırken, Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde sıfır araçların piyasa değeri çok yüksek olduğu için araç kullanıcıları hasarlı veya ikinci el araçları tercih edebiliyor. İkinci el araç alırken dikkat edilen en önemli konu ise alınacak aracın hasarının olup olmamasıdır. Hasarlı ikinci el araçlar ucuz olduğu için tercih ediliyorlar. Bu hususta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:
Hasarlı aracın iyi bir servise gösterilmesi gerekir.
Kaza yapmış araçlarda diğer önemli unsur hava yastığıdır. Hava yastığı patlamış bir araçtan uzak durulmalıdır.
Hasarlı araçların hasar bölgelerine ve büyüklüğüne dikkat edilmelidir.
Hasar araçlar ne kadar iyi tamir edilseler de orijinal performanslarına dönemezler. Özellikle motor hasarı özen gösterilmesi gereken bir konudur. 
Araç hasar uyuşmazlığı, normal şartlarda trafik kazasından sonra zarar görmüş olan araçların onarımları Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi ve Kasko Poliçesi teminatları kapsamında, sigorta firmalarınca karşılanır. Fakat sigorta şirketleri bazı durumlarda, poliçedeki birtakım koşulları öne sürerek tazminat ödemesi yapmamakta ya da hak edilen tazminat tutarının çok daha azını ödemektedir. Buna araç hasar uyuşmazlığı denir. Sigorta şirketlerinin hasar uyuşmazlığına sebep gösterdikleri bazı durumlar aşağıdaki gibidir:
- Araç pert durumu
- Aracın hurda olup olmadığı
- Araç rayiç bedeli sorunları
- Araç onarım bedelinin eksik ödenmesi
- Sigorta firmasının, aracın rent a car kullanımını öne sürerek tazminatı reddetmesi.
- Araç çalınması sebebiyle yaşanan uyuşmazlık vb. 
Bu gibi sebeplerden ötürü anlaşmazlık yaşanıyorsa, tazminat ödemesi gecikiyorsa veyahut talep reddediliyorsa, bu kaybın önüne geçmek için yasal yollara başvurulabilir.
Trafik kazası sebebi ile tazminat davası, en az bir motorlu aracın olduğu bir kaza sırasında ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü şahıslara ait araba, ev, arazi gibi mal varlıklarında oluşan zararların giderilmesi amacı ile açılan bir tazminat davasıdır. Trafik kazası tazminatı, hem bedensel hem de malvarlığı zararları kapsamaktadır.
Trafik kazası sebebi ile tazminat davasının hukuki dayanağı, trafik kazasının haksız fiil sorumluluğu doğurmasıdır. Trafik kazasının hukuki açıdan haksız fiil olmasının, zaman aşımı, mahkeme görev ve yetkisi gibi birçok konuda birtakım sonuçları vardır.
Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zaman Aşımı Süresi
Trafik kazasının oluştuğu gün, tazminat davası zaman aşımı süresi işlemeye başlar. Trafik kazalarında bütün haksız fiillere uygulanmış olan iki zaman aşımı süresinden hangisi davacı olan kişinin lehineyse, o zaman aşım süresi uygulanır. Trafik kazalarının sebep olduğu tazminat davası zaman aşımısüreleri aşağıdaki gibidir:
Tazminat Davası Esas Zaman Aşımı Süresi: Trafik kazası sebebi ile açılan tazminat davası süresi zarar görenin öğrendiği tarihten itibaren başlar ve 2 senelik zaman aşımına tabidir. Zararı gören, faili ve zararı daha sonra öğrense de fiilin işlenmesinden sonra 10 senelik zaman aşım süresi söz konusudur.
- Ceza Zaman Aşımı Süresi: Trafik kazası sebebi ile işlenen bir suç varsa ceza zaman aşımı süreleri de uygulanır.  (Karayolları Trafik Kanunları 109/2) Trafik kazalarında yaralanma var ise adam yaralama suçu, ölüm var ise adam öldürme suçu işlenebilmektedir. Trafik kazası sonucunda yaralanma veya ölüm var ise, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zaman aşım süresi ne ise, maddi ve manevi tazminat davası açma süresi odur. Ceza kanunundaki temel dava zaman aşım süresi geçse dahi,ceza davası devam ediyor ise, ceza hukukundaki  “uzamış dava zaman aşımı” süresi uygulanmakta, buna binaen ceza davası devam ettiği  sürece herhangi bir zaman aşımı süresine bağlı kalmadan trafik kazası nedeni ile tazminat davası açılabilmektedir.


Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Meydana gelen trafik kazasında yaralanma durumu söz konusu ise yaralanan kişinin kendisi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını haizdir. Yaralanan kişinin kaza sebebiyle kalıcı bir sakatlığı söz konusu ise çalışma hayatınca uğrayacağı iş gücü kaybından maddi tazminat, trafik kazası sebebiyle uğradığı elem ve psikolojik yıpranam sebebi ile de manevi tazminat davası açabilir.
Trafik kazasından dolayı ağır bedensel bir yaralanma durumu söz konusu ise yaralanmış kişinin yakınlarının (anne, baba, eş, çocuk, nişanlı) sadece “manevi tazminat davası” açabilme hakları vardır. (Borçlar Kanunu md. 56) Yargıtay Yerleşik İçtihatları uyarınca, yaralanmış olan kişinin uzvunu kaybetmesi ya da hayati fonksiyonlarını kaybetmesi ağır bedensel yaralanma olarak kabul edilir.
Diğer bir yandan ölümlü trafik kazalarında, ölen kişiden yaşarken destek alan şahıslar maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Ölen kişi evli ise; eşi ve çocuklarına, bekar ise; anne ve babasına destek verdiği karine olarak kabul edilir. Bu kişilerin ölen şahıstan maddi destek gördükleri karine olarak kabul edildiğinden ölen şahsın desteğini gördüklerini ispatlamalarına gerek yoktur. Fakat ölen şahsın amcası, dayısı vb. yakınlarının trafik kazası sebebi ile tazminat talep etmesi için ölen şahıstan yaşarken destek aldığını kanıtlaması mecburidir.


Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Fakat trafik kazalarında haksız fiili işleyen kişi-kişiler haricinde de tazminat sorumluları vardır. Trafik kazası sonucunda yaralanma, ölüm ya da herhangi bir malvarlığında zarar meydana gelirse şu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açılma hakkı doğar:
- Araç Sürücüsü: Meydan gelen trafik kazasında kusurlu bulunan araç sürücüsü aleyhine tazminat davası açılabilir (BK md.49).
- Araç Sahibi: Araç sahibi kural olarak araç işleteni olarak kabul edilir ve trafik kazası sebebiyle tazminat yükümlülüğü vardır (2918 sayılı KTK md.85/1).
- Araç İşleteni: Meydana gelen trafik kazasına karışmış araç işleteni de oluşmuş tüm zarardan sorumludur ve işletene de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (2918 sayılı KTK md.85/1). Trafik tescil kayıtlarında araç sahibi araç işleteni olarak da kabul edilir. Fakat aracın sahibi, üzerinde fiili hakimiyeti bulunmadığı, işleten sıfatının olmadığını ispatladığı takdirde sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Motorlu aracın bir teşebbüs ünvanı ya da işletme adı altında yahut bu teşebbüs tarafından kesilmiş olan biletle işletilmesi halinde, araç işleteni meydana gelen zarardan yükümlü olur. Farklı bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği, araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu kanıtlanırsa, bu kişi de işleten olarak kabul edilir (HGK 2015/2890 karar).
- Sigorta Şirketi: Meydana gelen trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Trafik Sigortası ya da poliçe kapsamına göre Kasko Sigortası hangi sigorta firmasınca yapılmış ise, o sigorta firması da yaralanma, ölüm ya da doğan diğer zararlardan sorumludur (KTK md.91). Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. Maddesince sigorta firması bu poliçede tanımlanmış olan motorlu aracın işletilmesi esnasında bir kimsenin ölmesine, yaralanmasına ya da başka bir zarara uğramasına sebep olmasından ötürü 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki yükümlülük, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
Trafik kazalarından doğan diğer tazminat unsuru da kazanç ve ikame araç tazminatıdır.
 Trafik kazalarından doğan diğer tazminat unsurları da kazanç kaybı ve ikame araç tazminatıdır. Kazanç Kaybı Tazminatı: Ticari araç sahipleri, onarım süresince hasar gören aracın işletilememesinden dolayı meydana gelen maddi zararı  kazada kusurlu bulunan taraftan tazmin edilir.
İkame Araç Tazminatı: Hususi araç sahipleri onarım süresi zarfında sigorta eksperlerinden alınan ikame araç bedeli tespit raporu ile eğer rent a car firmasından kiralanmış ise faturayla kusurlu araç sürücüsünden tazmin edilir.
Hasar Yönetim Hizmetleri
Hasar yönetim hizmetleri, hasarın eksiksiz ve hızlı tazmin edilmesi için ehemmiyet arz etmektedir. Sigorta firmalarından hasar talebinde bulunmak zaman alabilmekte ve mağdur olan tarafa birçok zorlukçıkarmaktadır. Biz Lacivert Uluslararası Eksperlik ekibi olarak tüm hasar sürecini, planlıyor ve takip ediyoruz. Konusunda uzman ve bilirkişiler ile hasar sürecinde profesyonel bir biçimde ilerlemekteyiz. Amacımız, karşılaşılan her türlü hasar sorununda süreci kolaylaştırarak hızlı bir sonuç elde ederek mağduriyetleri gidermektir.
Hasar Yönetim Hizmet İçeriğimiz
 - Yapılacaklar konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesi,
 - Evrakların eksiksiz ve doğru hazırlanması,
 - Hazırlanan evrakların ilgili birimlere iletilmesi,
 - Hasar süresince durum takibi,
 - Hasar ödemelerinin müşterilere ulaşmasının sağlanması. 
Yıllık Hayat Sigortası
Yıllık hayat sigortası, yaşam kaybı sonrası kişinin geride kalan ailesini maddi olarak koruma amacıyla yapılır. Yıllık hayat sigortası bir yıl süre ile yapılır eğer istenirse bir sonraki yıllarda da yenilenebilir.
Yıllık hayat sigortasında primler yaşa göre farklılık gösterir. Mezkur primler sigorta uzmanlarınca hesaplanır.
Yıllık Hayat Sigortası Neden Yapılır?
Yıllık Tüketici ve Konut Kredinizin ödeme döneminde vefat ile karşılaşılması durumunda aile yakınlarının maddi açıdan zorluk yaşamaması adına kredi borcunuzun sigorta firmasınca sigorta poliçesi karşılığında ödenmesi amacı ile yapılır.
Yıllık Hayat Sigorta Teminatı
Yıllık hayat sigortası, vefat teminatını içerir ve sigortalı kişinin vefatı halinde geriye kalan kredi borcu tazminat tutarından ödenir. Kalan tazminat ödemesi olursa bu ödeme sigortalı olan kişinin kanuni varislerine yapılır.
Zorunlu Trafik Sigortası ile olası bir kazada diğer araca veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları zorunlu masraflar doğrultusunda güvence altına alıyoruz.

Standart trafik teminatlarına ek olarak, isteğe bağlı Mini Onarım, Yol Yardım, İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza ek teminat ve hizmetlerini alabilir ve Lacivert Uluslararası Eksperlik ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.