ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………………… SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE
İSTANBUL

 

TALEPTE BULUNAN:

……………………………, ( T.C ………….. )

 

ADRESİ:


EPOSTA VE TELEFON:

 

TALEPTE BULUNULAN: ………………………. SİGORTA A.Ş. ADRESİ:

 

KONU: ……………………….. Plaka Sayılı Araçta Meydana Gelen ………………….. TL Değer Kaybının Ödenmesi Talebi Hakkında.

 

AÇIKLAMALAR:

…………………………….. poliçe numarası ile şirketinize sigortalı ……………….. plaka sayılı araç ………………. tarihinde bana ait ……………… plaka sayılı araca çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

Kaza neticesi bana ait ………………………… plakalı araçta …………………. TL değer kaybı oluşmuştur. İş bu değer kaybının iş bu talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafıma ait olan …………….. Bankası ………………….. Şubesine ait İBAN TR …………………………………… numaralı hesaba yatırılmasını aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu saygı ile ihtar ederim.

25.04.2018
(Dilekçe ne zaman verilecekse tarihi ona göre değiştiriniz)
Talepte Bulunan
İsim ve imza

EKLER:

1-) Tramer kayıtları
2-) Kaza Tespit Tutanağı
3-) Her iki tarafa ait araç ruhsatları
4-) Her iki tarafa ait sürücü belgeleri
5-) Sigorta poliçesi