Sıkça Sorulan Sorular

 • 1 - ARAÇLARDA DEĞER KAYBI NEDİR ?

  - Araç değer kaybı; meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar alan ve bu hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat vb. işlemlerden geçen bir aracın bundan sonraki süreçte ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavramdır. Bir başka ifade ile kaza geçiren aracın kazadan sonra ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun, ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür. Hukuk sistemimizde değer kaybı kavramı konusunda net bir tanım bulunmamakla birlikte; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen, yani zincirleme olarak ortak olmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. maddesine göre ise trafik kazası esnasında değer kaybı oluşması durumunda meydana gelen kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası, hem kaza dolayısıyla meydana gelen hasarı ve zararı karşılamakla, hem de doğrudan zarar olarak kabul gören değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre ise; “aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.” şeklinde düzenlemeler mevcuttur. Araç değer kaybının kimden talep edilebilir olduğu konusuna baktığımızda ise; meydana gelen kazada kusursuz olan tarafın araç değer kaybı, kazaya sebep olan taraf yada o tarafın zorunlu trafik sigortasından karşılanır. Karşı tarafın sigortasından ya da karşı tarafın kendisinden herhangi bir değer kaybı talep edebilmek için her şeyden önce kazanın oluşumunda yüzde yüz kusurlu olmamak gerekmektedir. Bu noktada kusurun oranıda önem arz etmektedir. Zira kısmi bir kusur söz konusu ise kusurlu olunmayan oranda bir talepte bulunmak mümkündür. Kazanın meydana gelmesinde kusursuz taraf, araçta meydana gelen değer kaybının karşılanması için ekspertiz raporu alarak değer kaybına sebep olan tarafa dava açabilir yada bu kaybın karşılanması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilir. Dava yolu ile değer kaybının tazmin edilmesi durumunda ise; kazada tam kusurlu olarak nitelendirilmemiş olan taraf, hasar gören eşyasının değerinde oluşan düşüş miktarında araçta oluşan değer kaybını ve bununla birlikte dolaylı olarak oluşan zarar olarak; ikame araç ya da kazanç kaybı bedeli talep etme hakkına da sahiptir. Bu talep, özellikle hasar gören aracın serviste ve bakımda kaldığı süre boyunca kiralanan araçlarda veya ulaşım için kullanılan alternatif ulaşım bedellerinin karşılanmasında gündeme gelmekte ve talep edilebilmektedir. Burada belirtilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, doğrudan değer kaybı ile iş kaybı zararlarının karıştırılmamasıdır. Dolaylı olarak kabul edilebilecek giderler, özel olarak belirtilmediği sürece sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Araç değer kaybı davası açabilmek için tüm bu hususların yanı sıra aynı zamanda araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması ve kazadan önce araçta herhangi bir hasar kaydının bulunmaması gerekmektedir. Yargıtay kararına göre boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen far, silecek, jant ve cam benzeri parçalara değer kaybı uygulanmamaktadır. Bu sebeple de araç üzerinde gerçekleşen hasarın bu gibi parçaların dışında gerçekleşmiş olması gerekir. Borçlar Kanunu’nun 72. maddesine göre ise araçta meydana gelen değer kaybını tazmin etme süresi, başka bir deyişle dava açma süresi kanunen 2 yıllık bir zamanaşımına tabii tutulmuştur. Buna ek olarak yasal şartların mevcut olması halinde kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en fazla 10 yıllık bir zamanaşımı süresi mevcuttur. Yani tarafların kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde dava açmamaları durumunda konu ile ilgili tüm hakları yasalar önünde düşmektedir Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmak da , araç değer kaybı tazmini yöntemlerinden bir diğeridir. Sigorta Tahkim Komisyonu sigorta ettiren ve ilgili sigorta sözleşmesinden fayda sağlayan kişiler arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların kolay ve hızlı çözülebilmesi için kurulmuş bir komisyondur. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için belli başvuru şartları ve bir başvuru usulü bulunmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru gerçekleştirmek için öncelikle; aracın değer kaybı için ilgili sigorta şirketine yapılan başvurunun karşılanmamış olması yada yetersiz karşılanmış olması 15 gün içinde ilgili sorunun çözülememiş olması gerekir. Başvurunun yapılabilmesi için; şikayetçi tarafın daha önce Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmamış olması ve şikayetini sigorta şirketine yazılı olarak beyan etmiş olması gerekmektedir. Eğer Sigorta Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru olumlu sonuçlanırsa, bahsi geçen sigorta şirketi zarar ödemek zorunluluğu ile karşı karşıya kalır. Uyuşmazlıkların Sigorta Tahkim Komisyonu’nca incelenmesi ve değerlendirilmesinin en önemli avantajı ise , en fazla 4 ay içerisinde başvurunun sonuçlandırılmasıdır. Değer kaybı başvurusu için; kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tespit tutanağı, hasar tespit tutanağı, araçların kaza sonrası çekilen, özellikle hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları, aracın ekspertiz raporu, araç ruhsatı, aracın tamir edildiği servisten alınan döküm ve faturalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 • 2 - ARAÇLARDA DEĞER KAYBI NASIL OLUR ?

  - Araç kazalarından sonra sürücüler arabasını tamir ettirir ve tamir ettirdikten sonra araçlarını satmayı düşünürler. Bu gibi durumlarda araçların ikinci el satış fiyatlarında bir düşüş meydana gelir.

 • 3 - DEĞER KAYBINDA ZAMAN AŞIM SÜRESİ NE KADAR ?

  - Araç değer kaybında belirlenen zaman aşımı süresi 2 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman aşım süresi kaza tarihi itibariyle başlamaktadır. Son 2 yıl içerisinde herhangi bir kaza yapıldıysa araç değer kaybı davası açılabilir. Fakat bu süre aşılır ise zaman aşımına uğranır.

 • 4 - ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR ?

  - Karıştığınız kazada tamamen kusursuz iseniz aracınızda oluşan değer kaybının sorumlusu karşı araçtır. Böyle bir durumda karşı tarafın sigortalı olduğu, sigorta şirketinden ya da araç sahibinden değer kaybı alınır.

 • 5 - DEĞER KAYBI NEREDEN ALINIR ?

  - Trafik kaza sonrasında onarım gören araçlar kayıtlara hasarlı araç olarak geçer ve ikinci el piyasasında değer kaybı oluşur. Trafik sigortası bu aşamada hasarı karşılarken, değer kaybını da karşılar. Bundan birkaç sene öncesinde değer kaybı tazminatından genellikle filo kiralama şirketleri yararlanıyordu. Fakat artık tüm araç sahipleri değer kaybı için sigorta şirketlerine başvuruda bulunabiliyor.

 • 6 - KASKO ARAÇ DEĞER KAYBINI KARŞILAR MI ?

  - Genel olarak kasko poliçeleri, onarım sebebi ile oluşan araç değer kaybını karşılamaz. Bu durumdan dolayı kasko sigortasından araç değer kaybı talebinde bulunulamaz. Fakat bazı sigorta firmaları, araç değer kaybı güvencesini kasko kapsamına dahil eder.

 • 7 - TİCARİGELİR KAYBI NEDİR ?

  - Ticari araçların, kusuru olmadığı bir kaza sonucunda onarım için serviste yattığı süre boyunca uğranılan ekonomik kayıp da temin edilebilmektedir. Bu kanuni bir haktır; ancak genelde şirketler bu durumu es geçmektedir. Bir kaza sonucunda nasıl aracınız hasar görüp hasar bedeli alınabiliyorsa, dolaylı bir zarar olan ticari kayıp da hasara sebebiyet olan taraftan alınabilmektedir. Aynı şekilde bireysel yapılan kazalarda da ikame araç bedelleri de sigorta karşılamaz ise karşı tarafın sigorta şirketinden alınabiliyor.

 • 8 - TİCARİ GELİR KAYBI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR ?

  - Ticari kazanç kaybı tazminatı davası açmadan önce karşı taraf ile anlaşma sağlamak en sağlıklı yoldur. Fakat bu anlaşma sağlanamaz ise kaza tespit tutanağı, araçta oluşan hasarı gösteren hasar tespit raporu ve aracın kullanılmadığı süre zarfınca oluşan ticari kazanç kaybının bilirkişi raporu ile belirlenmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.

 • 9 - KAZA KUSUR ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

  - Belirlenen kusur oranlarında hata olduğu takdirde, Lacivert Uluslararsı Eksperlik ekibi olarak ilgili kurumlara başvuru yapar, itiraz ederiz. Bulunduğumuz başvuruların haklı bulunulması halinde, maddi zarar ilgili sigorta şirketlerinden adınıza tahsil edilmektedir.

 • 10 - TRAFİK KAZASI KATİ RAPORU NEDİR ?

  - Kati rapor; adli olan vakalarda oluşmuş yaralanmalar, kasten veya darp sebebi ile oluşan sağlık problemleri veya trafik kazası sonucu oluşmuş sağlık problemleri için alınan rapordur.

 • 11 - KATİ RAPOR NASIL ALINIR ?

  - Meydana gelen trafik kazası sonucu ile ilgili hastane tarafından verilen bu raporlar, filmler vb. belgelerle başvuru yapılması gerekir.

 • 12 - KATİ RAPOR NE ZAMAN ALINMALIDIR ?

  - Kati rapor süresi sigorta firmalarınca 1 sene olarak belirlenmiştir. Hukuksal olarak herhangi bir tarih belirtilmemiştir. Kati rapor; yaralanmış kazazedenin iyileştiği veya tedavilerin sonucunda daha fazla iyileşemeyeceği zamandan sonra alınması gerekir. Çünkü kati rapor, kaza sonrası kazazedede meydana gelen sağlık sorunlarının kesin neticesini gösterir. Ücret olarak sigorta kapsamı dışında ekstra bir ücret talep edilmemektedir.

 • 13 - TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINI KİMLER AÇABİLİR ?

  - Trafik kazasından dolayı ağır bedensel bir yaralanma durumu söz konusu ise, yaralanmış kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuk, nişanlı) sadece “manevi tazminat davası” açabilme hakları vardır (Borçlar Kanunu md. 56). Yargıtay uygulamasında, yaralanmış olan kişinin uzvunu kaybetmesi ya da hayati fonksiyonlarını kaybetmesi ağır bedensel yaralanma olarak kabul edilir.

 • 14 - ARAÇ MAHRUMİYET TAZMİNATINDAN KİMLER SORUMLUDUR ?

  - Kazanç kaybı ve ikame araç tazminatından kazada kusurlu olan tarafın araç sahibi ve araç sürücüsü müteselsil olarak yükümlüdür. Araç sahibi istediği kişiye dava açarak tazminatının tamamını talep edebilir.